image
PROJEKT PIPESTATUS

Mål: utföra olika experiment med markradar/ georadar för att undersöka om det går att få ut information om sprickor eller korrosionsområden på nergrä vda vatten och fjä rrvä rmeledningar.

kjhk

Gradar utför undersökningar för studiet av jord, berg, ned till ett djup av något tiotal meter. Gradar använder avanserat instrument och bearbetning system men vi ombesörja att levererar pedagogiska rapport med tydlig lokalisering och kartläggning .

GRADARs Tjänster
image

Georadar eller Markradar används för att få information om markförhållanden, djup i berg, förekomst av block, schaktbarhet, samt lägen för redan existerande ledningar, kablar och cisterner.

Se exempel på GRADARs uppdrag